> Webdesign

Ontwerp

Voornaamste kenmerken van een website gemaakt door Anja Swint zijn eenvoud en visuele zeggingskracht. Een opdrachtgever dient zichzelf in het ontwerp te kunnen herkennen. Om dit te bereiken wordt er samen met de opdrachtgever gezocht naar een passend concept. Dit concept vormt de leidraad voor de structuur, de layout en de vormgeving van een website.

Uitvoering en onderhoud

Na afronding van het ontwerpproces, kan het ontwerp worden uitgevoerd in HTML5 met behulp van stylesheets (CSS). Ook is het mogelijk het ontwerp geschikt te maken voor gebruik in een ‘open source’ Content Management System (CMS).

Het onderhoud aan een website is van vitaal belang voor de waardering van bezoekers én zoekmachines. Voor het onderhoud van een website kan, indien gewenst, een onderhoudscontract worden afgesloten.

Werkwijze

Voor het ontwikkelen van een goede website is het van belang te achterhalen wat er van de website wordt verwacht. In een eerste gesprek worden mogelijkheden en wensen van de opdrachtgever geïnventariseerd. Afhankelijk van de uitkomst wordt er een voorstel gedaan voor een ontwikkeltraject. Er wordt een conceptvoorstel (grafisch- en functioneel ontwerp) gemaakt en een advies gegeven voor het soort website (v.b. statisch, met CMS, blog, facebook pagina) .

Kosten

De kosten voor het ontwikkelen van een website zijn afhankelijk van de wensen en de beschikbare financiële middelen. In overleg wordt er afgesproken wat er voor welk bedrag wordt geleverd.

> Fotografie

Fotografie in opdracht

Het fotograferen vindt plaats op locatie. Ik houd ervan de werkelijkheid zoveel mogelijk voor zich te laten spreken. Vandaar ook mijn voorkeur voor natuurlijk licht. Alleen als de situatie er echt om vraagt gebruik ik (beperkt) kunstlicht.  Om dezelfde reden ensceneer ik zo weinig mogelijk. Hoe minder je de realiteit naar je hand zet, hoe authentieker het beeld vaak wordt. Achteraf corrigeer ik het beeld op kleur, helderheid en contrast zodat de afbeelding optimaal geschikt is voor publicatie of presentatie.

Beeldbewerking

Voor publicatie kan het nodig zijn ouder foto-  en/of negatiefmateriaal te bewerken. Hiervoor zijn vele digitale aanpassingen mogelijk die het afgebeelde beter doen uitkomen. Denk hier bijvoorbeeld aan scherpte, belichting en kleur maar ook aan beelduitsnijding of beeldsamenstelling (bijvoorbeeld een storende achtergrond aanpassen).

Gebruik van beeldmateriaal uit database

Bij websites of brochures worden vaak foto’s gebruikt als illustratie bij een tekst. Wellicht dat een foto uit mijn archief hiervoor bruikbaar is.