overal en nergens

Galerie Hellinga Beetsterzwaag, nominatietentoonstelling 1e SHS Kunstprijs 1998/99

projectiesculptuur

documentatie projectiesculptuur

Eindexamententoonstelling Minerva, Martinihal Groningen, 1996

documentatie eindexamenpresentatie