ste-re-o-ty-pe-n

Emmie Muller en Anja Swint

Galerie Hellinga, Beetsterzwaag, 1998

Projectomschrijving

'Ste-re-o-ty-pe-n’ is een samenwerkingsproject met Emmie Muller. Op uitnodiging van galerie Hellinga te Beetsterzwaag hebben we naast de presentatie van een aantal individuele werken ook ter plekke een aantal gezamenlijke werken gemaakt. Het gaat hierbij om de video (installatie) met gelijknamige titel ‘Ste-re-o-ty-pe-n’ en de projectie-installatie ‘Crowded House’.

documentatie installatie

Ste-re-o-ty-pe-n, video

documentatie projectieinstallatie crowded house

crowded house

documentatie videoinstallatie kamer der worstelaars

kamer der worstelaars, video