wendingen en gast

Muziekvoorstelling met interactie tussen muziek en beeldende kunst

Kleine Zaal Oosterpoort Groningen, 1998

deelnemend kunstenaars GAST (kunstenaarsinitiatief):

Henk van der Laan, Jan Scheerhoorn, Chris van Steenbergen en Anja Swint

Projectomschrijving

De voorstelling bestaat uit composities van Manuel De Falla, Francis Poulenc, Arthur Honegger en Albert Roussel gespeeld door kamermuziekensemble Wendingen uit Amsterdam. De gekozen composities zijn ontstaan in Parijs in de periode van het interbellum. Op uitnodiging van het Centrum Beeldende Kunst Groningen ging kunstenaarsinitiatief GAST eenmalig een beeldende bijdrage leveren aan een voorstelling van Wendingen waarbij er getracht wordt een interactie tussen muziek en beeldende kunst te laten ontstaan. Samen met collegakunstenaar Chris van Steenbergen heb ik het publiek geleid via het toneel waar hun jassen als decor fungeerden en vervolgens naar hun plaatsen. Ook hebben we gebruik gemaakt van de sfeer en tussentitels zoals gebruikt in de stomme film om zo beelden op te roepen bij de muziek. Het resultaat was een voorstelling zonder onderbrekingen waarin de beelden niet afleidden maar juist zorgden voor een stilte die de concentratie verhoogde.

Binnenkomst publiek

documentatie voorstelling in Grroningen

Concertgebouw Tilburg, 1999

deelnemend kunstenaars GAST (kunstenaarsinitiatief): :

Helen van Domselaar, Jan Scheerhoorn, Chris van Steenbergen en Anja Swint

Projectomschrijving

Op 15 januari 1999 werd de muziekvoorstelling “Wendingen en GAST opgevoerd in de concertzaal te Tilburg. Deelnemende kunstenaars van GAST waren Helen van Domselaar met ‘modderfiguur’, Jan Scheerhoorn met de ‘gestolde regenbui’ en Chris van Steenbergen i.s.m. Anja Swint met de monoloog van een verhalenverteller, de mise-en- scene en de regie van het publiek

documentatie Wendingen in Tilburg